10 000 powodów do radości!

  • 0

10 000 powodów do radości!

 

google grants Kamienica1

Kamienica 1 – fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia jest beneficjentem nagrody Google Ad Grants. Program Google Ad Grants wspiera zarejestrowane organizacje non-profit, realizujące bliską Google filozofię służby społecznej na rzecz rozwoju nauki i technologii, edukacji, ochrony zdrowia na świecie, ochrony środowiska, wsparcia dla młodzieży oraz sztuki. Google Ad Grants jest charytatywnym programem reklamowym dla organizacji non-profit, korzystającym z Google AdWords
W tym roku uzyskaliśmy status Organizacji OPP. Skontaktował się z nami przedstawiciel google adWords – Adam Grabowski z firmy „Wild Moose”  i zaoferował swoją pomoc w aplikowaniu o grant, oraz pomoc w zarządzaniu adWords. Wspólna praca zaowocowała sukcesem.
Dziś otrzymaliśmy informację, że przyznano nam grant w wysokości 10 000 dolarów/miesięcznie na kampanię adWords.
Dzięki temu będziemy mogli przeprowadzić profesjonalne działania informacyjne w internecie.Jednym z celów naszej organizacji jest wsparcie innych organizacji i przybliżenie możliwości pozyskiwania środków na działalność statutową. Chcemy aby funkcjonowanie organizacji nie było uzależnione tylko od uzyskania dotacji w konkursach. Jest wiele sposobów uzyskania wsparcia. Podejmując różne działania będziemy dzielić się doświadczeniem na www.facebook.com/kamienica1 oraz naszej stronie www.kamienica1.pl
Więcej informacji na temat google grants http://www.google.pl/intl/pl/grants/lub bezpośrednio u Partnera Google http://www.wildmoose.pl/
Jeśli chodzi o dalsze plany to  najbliższa kampania informacyjna będzie dotyczyła podniesienia świadomości społeczeństwa na temat możliwości przekazania organizacji 1% podatku dochodowego. W Polsce wiele osób jeszcze nie wie, że może tak wesprzeć wybraną przez siebie organizację.
Dzięki statusowi OPP możemy pomóc również innym organizacjom. Na naszej stronie www będziemy informować o wspólnych inicjatywach i zebranych środkach informując jednocześnie jak przeprowadza się takie działania. „Dobre praktyki” oraz wsparcie bezpośrednie przez osoby, które zdecydują się zostać wolontariuszem w naszej organizacji pomogą sprostać problemom z jakimi borykają się organizacje. Jednym z rozwiązań może być ubieganie się o Google grants. Chcemy dotrzeć z informacją do innych organizacji i poinformować je o tym fakcie.
Planujemy dotrzeć do firm i przedsiębiorców, którym idea CSR (Odpowiedzielnego Społecznie Biznesu) jest bliska i chcieliby podjąć współpracę z naszą organizacją, wspomagając ją swoimi zasobami, propagując wolontariat pracowniczy w naszej organizacji, podejmując wspólnie nowe projekty wynikające z potrzeb społecznych.
Oprócz dotychczasowych działań chcemy podejmować tematy poruszające aspekty edukacji finansowej, przedsiębiorczości i innowacyjności.
 
Organizacja i osoby z nią związane chcą się rozwijać realizując jednocześnie swoje pasje. Mamy nadzieję, że nasza praca przełoży się na pozytywne zmiany w otaczającym nas społeczeństwie.
Aby nasze plany mogły dojść do skutku potrzebujemy Waszej akceptacji i wsparcia. Jeśli chcesz pomóc w realizacji naszych działań to prosimy o kontakt. Każdy z nas zapewne ma jakieś umiejętności lub coś cennego do zaoferowania – chociażby swój własny wolny czas. Aby pomóc innym należy zadbać o solidne podstawy swojej organizacji.

 

 

 


Kategorie