Model Mocy NGO - Fundacja Kamienica 1 Wsparcie dla organizacji

Model Mocy NGO

Zobacz przydatne porady dla organizacji!

Na tej stronie będziemy zamieszczać propozycje wsparcia dla NGO. Nasz projekt Silne i stabilne NGO oraz „Model Mocy NGO” ma pomóc organizacjom pozarządowym w wypracowaniu modelu funkcjonowania w oparciu o doświadczenia naszej organizacji i dostępne formy pozyskiwania środków niezbędnych do realizacji celów statutowych. Będziemy wdzięczni za każą informację zwrotną jeśli podejmiecie jakieś działanie, które zaproponowaliśmy poniżej oraz podzielicie się Waszymi doświadczeniami z jego realizacji.

Idea Fair Play -Serwis oferujący możliwość dokonania zakupu ubezpieczenia i dokonania darowizny na wybrana organizację

Google Grants  -na promocję strony www NGO w Google AdWords

1% dla organizacji o statusie OPP  – Zobacz wpis o przekazaniu 1% podatku!

1% Wspólny cel – Projekt umożliwiający organizacjom, które nie posiadają statusu OPP realizować wspólny cel z naszą organizacją

FaniMani – Platforma umożliwiająca zebranie środków dzięki dokonywanym zakupom w sklepach online.

My wspieramy NGO – a TY?– Kampania wizerunkowa dla firm i podmiotów współpracujących z organizacją.

Odliczenia od Podatku– Propozycja dla firm oraz osób fizycznych, które chciałyby wesprzeć organizację pozarządową.

Dotacje, fundusze i ganty dla organizacji– Wykaz instytucji i organizacji, w których można pozyskać środki

Oferty specjalne dla NGO – zniżki, rabaty na usługi i produkty


Kategorie