Zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji celów statutowych organizacji Fundacja Kamienica1. - Fundacja Kamienica 1

Zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji celów statutowych organizacji Fundacja Kamienica1.

Zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji celów statutowych organizacji Fundacja Kamienica1.

Category : Uncategorized

W ramach programu PROO 5 – „Pomoc Doraźna” otrzymaliśmy dofinansowanie na sprzęt i wyposażenia, dzięki któremu możemy realizować nasze działania.

Zadanie publiczne sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #PROO . @komitetpozytkupublicznego ”.


Kategorie