Dotacje, fundusze, granty

 

Fundusze unijne dla organizacji

 

Skorzystaj z  podręcznej biblioteczki finansowania. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z ekspert Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Udzielamy bezpłatnych konsultacji z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Pomagamy znaleźć odpowiedni konkurs, skonkretyzować pomysł, wypełnić formularz oraz rozwiać wszelkie wątpliwości [zapisz się].

Aktualne konkursy w jednym miejscu – skorzystaj z kalendarzy dofinansowań:
http://www.eurodesk.pl/
http://kalendarz.ngo.pl/

* Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Urząd Miasta Szczecina
http://bip.um.szczecin.pl/

Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
https://bip.wzp.pl/

Wybrane programy, fundacje udzielające finansowego wsparcia:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Programy Ministra, mecenat, stypendia oraz informacje o środkach europejskich
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse.php 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Edukacja, szkoła, wsparcie utalentowanych uczniów
http://bip.men.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Edukacja globalna, tematyka europejska
http://www.msz.gov.pl

Punkt kontaktowy ds. Kultury
Informacje dotyczące Programu Kultura, terminy publikacji, przewodnik dla wnioskujących i wiele innych
http://www.program-kultura.eu/index.php 

Fundacja im. Stefana Batorego 
Wspiera rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, ogłasza konkursy dotacyjne m.in. na działania kulturalne
http://www.batory.org.pl/ 

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Środki finansowe w ramach wspieranego obszaru Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej
http://www.eog.gov.pl/ 

Fundacja Kultury 
Wspiera rozwój kultury i sztuki narodowej (m.in. przedsięwzięcia i imprezy kulturalne)
http://www.fundacjakultury.pl/ 

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindth
Wspiera dialog międzykulturowy. Przyznaje granty wspierające m.in. społeczeństwo obywatelskie
http://www.euromedalex.org/ 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Udziela finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
http://www.fwpn.org.pl/

European Cultural Foundation (ECF) 
Wspiera twórczość artystyczną i międzynarodową współpracę kulturalną, oferuje m.in. granty na współpracę i podróżne oraz programy dla krajów sąsiadujących z Europą
http://www.eurocult.org/

Fundusze Wyszehradzkie
Wsparcie finansowe działań z zakresu promocji i rozwoju m.in. współpracy kulturalnej, wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji wymiany młodzieży, pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej.
http://visegradfund.org/

Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia
Wspiera projekty artystyczne z udziałem szwajcarskich artystów oraz projekty promujące szwajcarską kulturę inicjowane przez lokalnych partnerów. Działalność fundacji obejmuje kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz kraje Bałtyckie
http://www.prohelvetia.ch/en/

Labforculture.org
Biblioteka źródeł finansowania – praktycznie wszystkie obszary kultury, wszystkie rejony świata
http://www.labforculture.org/pl/finansowanie

fundacje bankowe

Fundacja Kronenberga 
Przyznaje granty organizacjom pozarządowym na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

Fundacja Banku Zachodniego WK
Bank Dziecięcych Uśmiechów, Bank Ambitnej Młodzieży
http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/ 

Fundacja im. dr. Mariana Kantona
oświata, wychowania dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury
http://www.pekao.com.pl/fundacja_kantona

Fundacja BNP Paribas
wykluczenie społeczne
http://www.bnpparibas.pl/o-banku/fundacja.htm

 

 

INNE DOTACJE:

serwis internetowy dot dotacji

www.dotuj.info


Kategorie